Klinikk for stressmedisin

 

Klinikk for stressmedisin, Albatross senter, Frihamnsenteret og Klinikk for stressmedisin Fitjar.
Klinikksjef dr.med. Bjarte Stubhaug, spesialist  i psykiatri og stressmedisin.
Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Klinikken har poliklinikk-kontor ved Albatross-senteret, Sveio, ved Frihamnsenteret, Skånevik og i Fitjar



Pasientar betaler vanleg eigendel, og får dekka reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.


Klinisk tilbud:

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk, samt vurdering av behandlingsmotivasjon.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 8, med intensive behandlingsprogram over 4 dagar. Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME, samt stressmedisinske helseplager og mestringssvikt.


Intensivt behandlingsprogram CFS/ME:

Gruppebasert, 8 deltakarar, 4 dagar.

Undervisning: stressmedisin, stress og aktivering

Stressmestring, oppmerksomhetstrening (OT), mindfulness.

Kognitiv mestringsterapi, symptom- og funksjonsbedring

Positiv psykologisk terapi, skriveøvingar.

Fysisk aktivitet (turgåing) med integrert oppmerksomhetstrening.


Alt klinisk arbeid er integrert med forskningsstudier for å auke kunnskapen om CFS/ME og studere effekt av systematisk behandling.


Meir om CFS/ME, behandling, forskning, litteratur og kart:

www.stressmedisin.us

www.stubhaug.no


Albatross senter, Sveio golfpark

Frihamsenteret, Skånevik